Aktuális műsorunkat hamarosan közzétesszük,
addig is kövessetek minket a Facebook-on!

Kreatív vizuális tehetséggondozás és személyiségfejlesztés a Roxínházban

Kedvezményezett neve: Kaposvári Roxínház Egyesület

Támogatás összege: 6 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00071

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. június 30.


A project bemutatása

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00071 azonosítószámú, Európai Unió által támogatott projektünkkel szeretnénk elősegíteni a fiatalok pályaorientációját, melyhez magas színvonalú és motiváló környezetet valamint többlet-lehetőségeket biztosítunk. 

Ahhoz, hogy e jövőkép valóság legyen, az alábbi tartalommal valósítjuk meg a Virágzó Kaposvár Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájában foglaltakat.

Magas szintű tehetséggondozással és motivációs közeggel hozzájárulunk ahhoz, hogy a kaposvári és környékbeli fiatalok a nagyvárosok vagy külföld helyett Kaposvárt válasszák végső otthonuknak. Fejlesztésünk kiegészül olyan elemekkel, melyek segítik a fiatalokat tehetségük kibontakozásában, megmutatásában. Segítségünkkel társadalmi szinten elfogadóbbak lesznek az élet bármely területén. Célunk illeszkedik a Virágzó Kaposvár Helyi Akciócsoport által elkészített Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiához. 

A Kaposvári Roxínház Egyesület 2000 óta színesíti a város és a megye kulturális palettáját. Az elmúlt közel két évtizedes munka során civil kezdeményezésből létrehoztunk egy alkotó közösséget, ahol 6-20 éves gyerek/fiatal és felnőtt szereplők részvételével professzionális színvonalon zenés-táncos előadásokat hozunk létre. Egyesületünk erősségének tartja a kaposvári és a Somogy megyei oktatási intézményekkel való sikeres és folyamatos együttműködést. Egyesületünk tagjai érdekében kapcsolatot tartunk más szakmai és civil szervezetekkel és gazdasági társaságokkal, médiával. Egyesületünk helyi beágyazottságát igazolja, hogy tevékenységeink és céljaink illeszkednek Kaposvár jövőképébe, miszerint a város pezseg a közösségi élettől.

A projekt során megvalósuló fejlesztések közvetlen célcsoportja a 6-19 éves korosztály. Ez a korosztály már elég nagy ahhoz, hogy kialakuljon benne bizonyos területeken a tehetség, látszik, hogy mihez van érzékük, milyen irányba mutatnak érdeklődést. A mi feladatunk, hogy ezeket a fiatalokat megtaláljuk és a projekt segítségével a tehetségüket, tudásukat fejlesszük, miközben olyan közösség tagjaivá válnak, akiknek Kaposvár az otthonuk, akiknek fontos, hogy itt maradjanak, és itt alkossanak maradandó értékeket. 

Egyesületünkben a kezdetek óta foglalkozunk tehetséggondozással. A gyermekek és fiatalok 5 éves kortól vehetik igénybe tánc-, ének- és színjátszó-foglalkozásainkat. Jelen projektben egy innovatív tehetséggondozási program kidolgozását és megvalósítását vállaljuk. 

Fejlesztő tevékenységek:

  • Kreatív foglalkozások a vizuális nevelés érdekében: ez egy teljesen újszerű képzés egyesületünk életében. A gyermekek a képzőművészetek és színház kapcsolatával ismerkednek meg. A projekt végére ők maguk tervezik meg egy előadás díszletét, jelmezét. Ezek megvalósításában is részt vesznek.
  • Újszerű színjátszó foglalkozások: az elmúlt években ezeken az órákon a beszédtechnika volt a főszereplő. A projekt keretében egy másik megközelítést választunk. A drámaórákba gyerekjóga gyakorlatokat csempészve a mozgáskoordinációt, a tartásjavítást, a helyes légzés megtanulását gyakorolják. A koncentrációt és a relaxáció képességét játékos, élvezetes formában fejleszthetjük.

A projekttel elsősorban a Kaposváron tanuló fiatalokat céloztuk meg, az ő pályaorientációjukat támogatjuk, és igyekszünk motiváló környezetet és plusz lehetőséget biztosítani számukra. Tehetséggondozási programunk azoknak szól, akik művészeti területen kiemelkedően tehetségesek, és további fejlesztésük komplex megoldásokat kíván. Így a projekt rövid távú hatása elsősorban abban látható, hogy ezek a fiatalok a kortársaikhoz képest sokkal szélesebb látókörrel fognak rendelkezni, lesznek terveik, céljaik. A program végére képesek lesznek csapatban gondolkodni, alkotni, alkalmazkodni. Emellett képesek lesznek az önálló gondolkodásra, tervezésre is. Ezekben a fiatalokban már a tanulmányaik ideje alatt kialakul a kötődés egy helyi közösséghez, kialakul bennük az együttélés igénye, mások segítése, támogatása. A fiatalok szűkebb és tágabb környezetük vizuális szempontból történő, harmonikus átalakítására lesznek képesek. A projekttől azt várjuk, hogy hosszú távon is hasznos lesz nem csak az egyesület, hanem közvetve Kaposvár életére is. Az itt tanult fiatalok felnőttként a város több intézményében (akár kulturális, akár oktatási intézmény, vagy éppen a gazdasági élet területén) végezhetnek olyan munkát, amellyel építik, szépítik a közvetlen környezetüket. A fejlesztés így nem önmagában az adott területen történő fejlesztést jelenti, hanem kiegészítendő olyan elemekkel, melyek segítik a fiatalokat tehetségük kibontakoztatásában, megmutatásában, társadalmi szinten való elfogadtatásukban, személyiségfejlődésükben vagy bármely egyéb területen. Célunk, hogy a helyi identitás és tehetséggondozás összekapcsolásával olyan folyamatokat indítsunk el, melyek végén a képzett tehetség a városban maradva a helyi közösség további fejlődését, a helyi gazdaság erősödését tűzi ki célul, és azt segíti. 

A mese ereje

Kedvezményezett neve: KAPOSVÁRI ROXÍNHÁZ Egyesület

Projekt címe: A mese ereje

Szerződött támogatás összege: 4 959 556 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 89,272001%

Projekt tervezett befejezése: 2020.12.31.

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00506


A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja: A helyi közösség aktivitásának fokozása, magas színvonalú és motiváló környezet biztosítása. A város és térsége lakossága számára lehetőségek biztosítása.

Projektünkben egyrészt a szülők megtanulnak jobban mesét mondani, másrészt megmutatjuk a családoknak, hogy érdemes a meséket feldolgozni. Régóta gondolkodtunk egy olyan rendezvény megvalósításán, ahol a nézőink az előadásaink során átélt élményeiket mindjárt a darab után meg tudják beszélni, fel tudják dolgozni a szereplőkkel együtt, közösen.

Azt tapasztaljuk, hogy a mai világban egyre többet beszélnek a szakértők a mesékről, és azok szerepéről, gyerekekre történő hatásairól. Ezt mutatja többek között, hogy 2005 óta ünnepeljük a Magyar Népmese Napját, hogy egyre többen szerveznek a meséhez kapcsolódóan programokat, hogy újra visszatér a mesemondó verseny, és egyre több kortárs író fordul a gyerekek felé.

A projekt során egy öt alkalomból álló műhelyfoglalkozás-sorozatot tervezünk, amelynek keretében a gyermekek esetében mindegyik foglalkozás témája egy-egy népmese, amelyeket a gyermeke meghallgatnak, majd különböző drámapedagógiai és vizuális eszközökkel megtörténik azok feldolgozása. A szülők esetében segítünk abban, hogy mit kezdjünk a mese tanulságaival, hogyan beszélgessünk róla, és hogy hogyan olvassunk mesét.

Egy nagy rendezvényt is megvalósítunk, amelynek keretében a családok megnéznek a színpadon egy zenés mesedarab részletet, melyet a társulat 10-17 éves tagjai adnak elő, ezt követően a családok interaktív vetélkedő formájában feldolgozzák azt.

A projektünk hatással lesz a résztvevők kommunikációjának, fantáziájának és személyiségének fejlődésére.

 

Kaposvári Roxínház 2019. évi működési költsége

Kedvezményezett neve: Kaposvári Roxínház Egyesület

Projekt címe: Kaposvári Roxínház 2019. évi működési költsége

Szerződött támogatás összege: 13.000.000,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Pályázati azonosító: EMT-SZM-POP-19-0019

Projekt időszak: 2019.01.01-2019.12.31.

Projekt tartalmának leírása:

 

A 2019-es évet a még az előző évben bemutatott Dr. Bubó előadásunkkal nyitottuk. Majd tavasszal bemutattuk a Csukás István regényéből készült Keménykalap és krumpliorr című zenés játékot, amit további 20 alkalommal Kaposváron, majd Tabon és Nagyatádon is játszottunk. Ősszel egy klasszikus mese, a Holle anyó került színre, melynek sikere minden képzeletünket felülmúlta. Másfél hónap alatt 19 alkalommal játszottuk kicsik és nagyok legnagyobb örömére. Ezzel a darabbal szintén vendégszerepeltünk vidéken is.

 

Gyermekeknek szóló kínálatunkat bővítettük egy interaktív gyermek-koncerttel, a kaposvári “Eleven” gyermekzenekar volt a vendégünk, a nagyobbaknak pedig a Kultúr-Találka játszott megzenésített verseket.

 

Felnőtt nézőinket az Anconai szerelmesek című előadással vártuk, Kaposváron 9, Tabon, Nagyatádon, Dombóváron 4 alkalommal.

 

Nagy sikerrel játszott színpadunkon Koltai Róbert és Szirtes Balázs a „Batang felé… - Ketten egyedül”, és Bezerédi Zoltán „A Kékszakállú herceg csodálatos élete” című előadásával is.

 

Az egész estés előadások mellett 2019-ben közel negyven alkalommal léptünk fel Kaposváron és Somogy megyében nemzeti ünnepeken, társadalmi eseményeken. Olyan kitüntetett napokon, amelyek a helyi vagy regionális közösség számára jelentenek történelmi, kulturális, vallási szempontból összetartozást.

 

Közel húsz olyan településre is eljutottunk, ahol a lakók az országos átlaghoz viszonyítva rosszabb gazdasági és szociális körülmények között élnek.

 

Évek óta hagyományos Óév-búcsúztató előadásunkra most különös figyelmet fordítottunk, hiszen 20. évébe ért társulatunk. Ez alkalomra társulatunk zeneszerzője egy rólunk szóló dalt szerzett, melyre külön koreográfia is készült, amihez egységes jelmezeket is készítettünk. 

 

A fiatalok tehetséggondozását küldetésünknek érezzük. Tanodánkban közel száz fiatal ismerkedik a zenés színház alapjaival.

 

A „Kreatív vizuális tehetséggondozás és személyiségfejlesztés a Roxínházban” című pályázatunk keretein belül ezen a téren is új utakra kalandoztunk. A színjátszó foglalkozásokon újszerű feladatokat vezettünk be: a beszédtechnika mellett gyerekjóga gyakorlatokon keresztül mozgáskoordinációt, tartásjavítást, helyes légzéstechnikát tanítunk. A koncentrációt és a relaxáció képességét játékos, élvezetes formában fejlesztjük.  

 

A résztvevők a kreatív foglalkozásokon a képzőművészetek és a színház kapcsolatával ismerkedhetnek meg. A foglalkozás-sorozat végére megtudhatják, hogyan készül el egy előadás díszlet és jelmezterve, ők maguk is részt vesznek a tervezés és a megvalósítás folyamatában.

 

Egyesületünk nagyon fontosnak tartja, hogy a mai társadalmi problémákra is fel tudja hívni a figyelmet. Ezért csatlakoztunk az „Éld át, hogy elkerülhesd!” elnevezésű programhoz, melynek témája a bántalmazás, zaklatás volt. Drámapedagógiai előadásunk a 10-18 éves korosztálynak szólt. Csoportos, interaktív programban a drámapedagógia módszerével igyekeztünk olyan problémás helyzetet teremti, amelyen keresztül a résztvevők a program végére a konfliktust feloldják.

 

Gyerekbérletünkben csaknem 4000 gyereket mondhatunk rendszeres nézőnknek. Hisszük, hogy belőlük színházat, kultúrát szerető felnőttek válnak majd.

 

A 2019-es évünket sikeresnek tekintjük, hiszen anyagi nehézségeink ellenére nézőszámunk növekvő tendenciát mutat. Egyedülállónak tekinthető munkánk, hiszen önfenntartó, független színházként játszunk bérletes előadásokat, színesítjük Kaposvár kulturális palettáját.

 

Hitvallásunknak és küldetésünknek tekintjük, hogy túllépjünk a város határain és a dél dunántúli régió meghatározó és speciális játszóhelyévé váljunk.